Thulogg

Thulogg

Säker het

KuriosaPosted by Nils Thulin 2010-06-21 09:25:24

Säkerhet är säkert


NÄR JAG BÖRJADE arbeta med riskhantering hade jag en föreställning om att arbetet jag gjorde skulle bli en integrerad del i den ordinarie verksamheten och inte ett eget område. Det var 20 år sedan men fortfarande är det en utmaning att jobba med säkerhetsfrågor, och ännu är det en egen disciplin.

Vi som arbetar med it-säkerhet brukar ibland prata om företags riskaptit, det vill säga hur riskbenägen en företagsledning är. Men det förutsätter förstås att man känner till alla risker man har, men det är det väldigt få som gör. Visst, man pratar om ekonomiska risker av fi nansiell art, men börjar man prata om informationsrisker har folk en tendens att sluta lyssna.

I takt med att tekniken utvecklas och möjligheten att dela information ökar har organisationerna allt mindre kontroll på vad som fi nns utanför den
egna domänen, det kan vara kunddatabaser, planer, budgetar med mera som ligger i molnet.

HUR VI MÄNNISKOR fungerar när det gäller att bedöma risker är inte alls logiskt. Vi känner obehag inför att fl yga men sätter oss gladeligen på cykeln utan hjälm i rusningstrafik. Vi tar ett par glas glühwein i skidbacken innan vi tar svarta pisten ner, men funderar mer än två gånger innan vi ger våra barn tillåtelse att delta i någon aktivitet som vi inte kan kontrollera. Vi använder sällan vårt förnuft när vi bedömer risker i vardagen.

Jag tror att ibland har vi som jobbar inom området, haft en tendens att måla den onde på väggen och gärna blåsa upp skräckexempel, dvs ropat på vargen, men när det inte dykt upp någon synlig varg har man tappat förtroendet. Problemet är bara det att när man arbetar med informationsrisker så syns inte vargen, den jobbar under radarn, därför är det svårt att påvisa förekomsten av osäkerhet.

Tålamod, pedagogik och uthållighet är nyckelord som krävs av oss som försöker jobba med risker som ligger utanför dom direkt finansiella.

Det finns tusentals modeller som man kan använda sig av men det finns bara ett sätt som är rätt, magkänslan. Alla människor har den goda egenskapen men får ofta anstränga sig för att utnyttja den. Oftast gör vi det svårt för oss men det är väl som man säger, det lätta är oftast svårast att göra.

”Att inte tänka efter före är som att vaxa bilen innan man tvättat den”

  • Comments(0)//blogg.nilsthulin.com/#post21